Archief

Dinsdag 23 mei 2017 - Nuria Gortzak - Soefi

Kind’ren van één Vader, zijn wij allemaal.
Waar we ook mogen wonen, in wat stad of land.
Hoe wij ook mogen spreken, in wat tong of taal,
Kind’ren van één Vader zijn wij allemaal.

Soefisme is de religie van het hart én van geestelijke vrijheid. Het woord is afgeleid van het Griekse ‘sofia’, wat wijsheid betekent. De leringen van Inayat Khan, de oprichter van het universele soefisme in het Westen, belicht onderwerpen zoals de ontwikkeling van de  persoonlijkheid, inzicht, de cultivering van de adem… Hij is de inspiratiebron voor Nuria Gortzak, al haar hele leven soefi: “Een soefi probeert inzicht te krijgen in zijn handelingen en drijfveren. En te leven in harmonie met de natuur, met zichzelf en zijn medemens.”

‘Tot de Ene, de volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het enige wezen’. Deze zin wordt uitgesproken aan het begin van iedere Universele Eredienst. In deze dienst worden teksten gelezen uit de grote religieuze tradities als hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam. Als leidraad voor de overweging. Het doel van het soefisme is het herkennen van het goddelijke in ieder mens, inclusief onszelf. En het daarnaar handelen naar ieder die we ontmoeten. In gedachten, woorden en daden.

Noor Gortzak (1952) is leider van het soeficentrum in Middelburg, een onderdeel van Soefi Beweging Nederland (SBN). Ze gaat samen met anderen voor in de Universele Erediensten en leidt samenkomsten voor mensen die de innerlijke school van de soefibeweging volgen. Ook haar ouders waren soefi. De vorming en opleiding van Noor vond en vindt nog steeds plaats binnen de SBN. De organisatie kent geen betaalde functionarissen, op een enkele uitzondering na. Van beroep is Noor docent muziek, blokfluitist en koorleider. Ze leidt frequent het koor Cantallegria, dat medewerking verleent aan de vieringen in de Blauwe Hoeve in Hulst (R.K.).

Praktisch
De deur gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Na de pauze kunt u vragen stellen. Toegang: € 5,00. Plaats: 'Het Lam', Weststraat 37, Aardenburg.

Met steun van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

Afdrukken E-mail