Archief

Dinsdag 28 maart 2017 - Tom Rijken - Doper

20170328 tom rijken doopsgezinde foto web loresDoopsgezinden zijn de oudste protestantse kerk van Nederland, dat wil wat zeggen. Sinds 1525 hebben zij zich ontwikkeld als een vredeskerk, een geweldloze geloofsgemeenschap die als uitgangspunt van het verhalenboek van de Bijbel de Bergrede heeft genomen. De Doopsgezinden gaan daarin in de Nederlandse kerkelijke geloofstraditie een eigen weg, die soms ook eigenwijs is. De Doopsgezinden hebben een eigen klank. Tom Rijken: “Het is een klanktaal die aansluit bij het humanisme, waarin wij vanuit de zingevingsplek van de kerk het goede in de samenleving willen vertalen. Graag spreek ik als predikant staande in deze geloofstraditie dan ook over God als een bron van het goede oftewel een onuitsprekelijke liefdemacht die door ieder mens wil werken.” Tom Rijken laat de toehoorder met de accenten van het doperdom kennis maken, en de rijkdom van haar traditie proeven.

Tom Rijken (1956) is predikant, mediator en coach. Hij ging in 1983 aan de slag als predikant binnen de doopsgezinde broederschap. Nu is hij actief in de vrijzinnige geloofsgemeenschap Hilversum. Zijn voorliefde in het kerkenwerk gaat uit naar het pastoraat en het gemeenteopbouwwerk. Sinds 2002 is hij ook als mediator werkzaam. In Nederland staat Tom Rijken mee aan de wieg van het platform voor Church Mediators opgericht. Als transformationeel coach wil hij mensen thuis brengen bij zichzelf.

Praktisch
De deur gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Na de pauze kunt u vragen stellen. Toegang: € 5,00. Plaats: 'Het Lam', Weststraat 37, Aardenburg.

Met steun van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

 

Afdrukken E-mail