Archief

Dinsdag 11 oktober 2016 - Hein Stufkens - De Bergrede: de omgekeerde wereld

hein stufkens 1 copyright Josephine Heinemans loresLezingenreeks met gesprek met Hein Stufkens
De Bergrede als grondwet voor Geluk - Deel 1

Ook op 1 november en 13 december 2016.

De Bergrede is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor christenen en christelijke schrijvers, maar ook niet-christenen (zoals Mahatma Gandhi), christelijke anarchisten (Tolstoj) en christelijke politieke partijen: de Europese EVP, het Nederlandse CDA, ChristenUnie en SGP en het Vlaamse CD&V.

Volgens de christelijke overlevering is de Bergrede de rede of onderwijzing van Jezus Christus gehouden op een berg in het Evangelie volgens Matteüs. Ze bestaat uit de zaligsprekingen, de weespreuken en enkele praktische leefregels.

In een reeks van drie lezingen 'vertaalt' Hein Stufkens de Bergrede naar de dag van vandaag.

De Bergrede toont aan dat binnen het koninkrijk Gods alle waarden worden omgekeerd: een centraal thema van de christelijke spiritualiteit. Jezus keert de heersende menselijke hiërarchie om, die is gebaseerd op zichtbare kracht en succes. In ellende, lijden en kwetsbaarheid huist juist genade. Succes, macht en rijkdom, zijn zoals traditioneel beschouwd, geen traditionele tekens van goddelijke zegening. Deze omkering van waarden is in de geschiedenis van de religies niet zo uniek. Maar vele mensen beschouwen de Bergrede door deze omkering als een lastige en zelfs onmogelijk serieus te nemen boodschap.

Hein Stufkens (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Utrecht en deed daarna langdurig ervaring op in onderwijs en groepswerk. De ontmoeting met de wereld van de Zen had grote invloed in zijn leven en hij gaf/geeft dat wat hij daar leerde als zenleraar graag door. In Vlaanderen en in Nederland geniet hij enige bekendheid door zijn filosofische boeken, zijn gedichten- en liederenbundels. Ook werkte hij regelmatig mee aan levensbeschouwelijke programma`s voor televisie en radio onder meer over Jung, gnosis en mystiek. Samen met zijn echtgenote Brigitte geeft hij al jaren lang cursussen, workshops en trainingen vanuit het bezinningscentrum La Cordelle (Cadzand).

Praktisch
De deur gaat open om 19.30 uur. De lezingen beginnen om 20.00 uur. Toegang: € 5,00. Plaats: 'Het Lam', Weststraat 37, Aardenburg. In samenwerking met Doopsgezinde Gemeente Aardenburg

 

Afdrukken E-mail