Lezingenreeks | Het leven nu, over levenskunst

In 2016 biedt Golfslag u een lezingenreeks aan over levensbeschouwingen. Telkens gaat een gedreven en inspirerende persoon in op drie levensvragen. Op welke manier leeft u?  In hoeverre wordt deze wijze van leven beïnvloed door uw levensbeschouwing? Hoe kijkt u vanuit uw levensbeschouwing naar de andere levensbeschouwingen? De spreker gaat ook in op een actueel thema dat op dat ogenblik niet de waan van de dag beheerst. Kortom: de wereld door het oog van iemand “anders”…

Praktisch
De deur gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Na de pauze kunt u vragen stellen. Toegang: € 5,00. Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.

Afdrukken E-mail