Dinsdag 28 maart 2017 - Tom Rijken - Doper

20170328 tom rijken doopsgezinde foto web loresDoopsgezinden zijn de oudste protestantse kerk van Nederland, dat wil wat zeggen. Sinds 1525 hebben zij zich ontwikkeld als een vredeskerk, een geweldloze geloofsgemeenschap die als uitgangspunt van het verhalenboek van de Bijbel de Bergrede heeft genomen. De Doopsgezinden gaan daarin in de Nederlandse kerkelijke geloofstraditie een eigen weg, die soms ook eigenwijs is. De Doopsgezinden hebben een eigen klank. Tom Rijken: “Het is een klanktaal die aansluit bij het humanisme, waarin wij vanuit de zingevingsplek van de kerk het goede in de samenleving willen vertalen. Graag spreek ik als predikant staande in deze geloofstraditie dan ook over God als een bron van het goede oftewel een onuitsprekelijke liefdemacht die door ieder mens wil werken.” Tom Rijken laat de toehoorder met de accenten van het doperdom kennis maken, en de rijkdom van haar traditie proeven.

Tom Rijken (1956) is predikant, mediator en coach. Hij ging in 1983 aan de slag als predikant binnen de doopsgezinde broederschap. Nu is hij actief in de vrijzinnige geloofsgemeenschap Hilversum. Zijn voorliefde in het kerkenwerk gaat uit naar het pastoraat en het gemeenteopbouwwerk. Sinds 2002 is hij ook als mediator werkzaam. In Nederland staat Tom Rijken mee aan de wieg van het platform voor Church Mediators opgericht. Als transformationeel coach wil hij mensen thuis brengen bij zichzelf.

Praktisch
De deur gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Na de pauze kunt u vragen stellen. Toegang: € 5,00. Plaats: 'Het Lam', Weststraat 37, Aardenburg.

Met steun van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

 

AfdrukkenE-mail

Zondag 30 april 2017 - Patricia Foort

20170430 patricia foort gospel foto2 web loresPuur Zang

Het plezier om te zingen en de energie die Patricia Foort bij een optreden uitstraalt zijn uiterst aanstekelijk. “Ik wil mensen raken met de muziek die mij raakt”, is haar motto. Patricia zingt in een breed spectrum: disco, Motown, soul, pop, easy listening, jazz en gospel. Vooral de gospel komt bij dit optreden van haar naar voor met minder bekende en bekende nummers zoals Oh happy day, I will follow him, Ain’t no mountain high enough, Lean on me… Zonder overdrijven: Patricia Foort zorgt voor een onvergetelijke middag. En ja, meezingen is gewenst!

Patricia Foort is de dochter van een Surinaamse soulzanger en een Surinaamse gospelzangeres. Muziek zit dus in haar bloed. Ze zong vanaf haar zesde in kinder- en jongerenkoren. Nauwelijks 14 jaar was ze al sopraan van Surinaams Gospelkoor Gloria uit Rotterdam. Al snel volgen coverbands. Ze studeerde aan het Conservatorium van Hilversum als zanger en zangcoach. Na een combinatie van muziek maken met een kantoorbaan waagde ze de stap als solozangeres. Dat lukte… en hoe!

Praktisch
De deur gaat open om 14 uur. De activiteit start om 14.30 uur. Halverwege is er een pauze. Toegang: € 7,50. Plaats: 'Het Lam', Weststraat 37, Aardenburg.

Met steun van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

 

AfdrukkenE-mail

Dinsdag 23 mei 2017 - Nuria Gortzak - Soefi

20170523 nuria gortzak soefi foto webKind’ren van één Vader, zijn wij allemaal.
Waar we ook mogen wonen, in wat stad of land.
Hoe wij ook mogen spreken, in wat tong of taal,
Kind’ren van één Vader zijn wij allemaal.

Soefisme is de religie van het hart én van geestelijke vrijheid. Het woord is afgeleid van het Griekse ‘sofia’, wat wijsheid betekent. De leringen van Inayat Khan, de oprichter van het universele soefisme in het Westen, belicht onderwerpen zoals de ontwikkeling van de  persoonlijkheid, inzicht, de cultivering van de adem… Hij is de inspiratiebron voor Nuria Gortzak, al haar hele leven soefi: “Een soefi probeert inzicht te krijgen in zijn handelingen en drijfveren. En te leven in harmonie met de natuur, met zichzelf en zijn medemens.”

‘Tot de Ene, de volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het enige wezen’. Deze zin wordt uitgesproken aan het begin van iedere Universele Eredienst. In deze dienst worden teksten gelezen uit de grote religieuze tradities als hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam. Als leidraad voor de overweging. Het doel van het soefisme is het herkennen van het goddelijke in ieder mens, inclusief onszelf. En het daarnaar handelen naar ieder die we ontmoeten. In gedachten, woorden en daden.

Noor (Nuria) Gortzak is leider van het soeficentrum in Middelburg, een onderdeel van Soefi Beweging Nederland (SBN). Ze gaat samen met anderen voor in de Universele Erediensten en leidt samenkomsten voor mensen die de innerlijke school van de soefibeweging volgen. Ook haar ouders waren soefi. De vorming en opleiding van Noor vond en vindt nog steeds plaats binnen de SBN. De organisatie kent geen betaalde functionarissen, op een enkele uitzondering na. Van beroep is Noor docent muziek, blokfluitist en koorleider. Ze leidt frequent het koor Cantallegria, dat medewerking verleent aan de vieringen in de Blauwe Hoeve in Hulst (R.K.).

Praktisch
De deur gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. Na de pauze kunt u vragen stellen. Toegang: € 5,00. Plaats: 'Het Lam', Weststraat 37, Aardenburg.

Met steun van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

 

AfdrukkenE-mail